UWAGA! Na wskazanego maila wyślemy link aktywacyjny, który dokończy proces rejestracji

Administratorem danych osobowych jest firma Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o. ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa. Powierzone nam dane będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności w celu przesyłania drogą elektroniczną korespondencji, ofert, kuponów, informacji o produktach i promocjach oraz wszelkich innych działaniach marketingowych związanych z markami Stanley Black & Decker. W tych celach Stanley Black & Decker może udostępniać Twoje dane osobowe oraz przekazywać je poza obszar Unii Europejskiej, do innych jednostek operacyjnych Stanley Black & Decker oraz stron trzecich działających w naszym imieniu w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielone przez Ciebie informacje będą odpowiednio chronione i zabezpieczone. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych Stanley Black & Decker masz prawo do dostępu, zmiany, wykasowania, przeniesienia danych do innego dostawcy, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania oraz do wycofania swojej zgody. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Nasza Polityka Prywatności, zawierająca informacje o okresie przechowywania danych oraz o sposobie wykonywania praw związanych z ochroną danych, jest dostępna online pod adresem https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/stanleyblackanddecker.com/files/global_privacy_policy_final_pol.pdf.

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora danych osobowych pod adres Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o. ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Ankieta Stanley” lub poprzez wiadomość e-mail: iod@karlsbad.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://privacyportal-eu-cdn.onetrust.com/dsarwebform/049d4fb1-d34c-492a-b8cb-90a2427fc05e/fd60c91c-accc-4909-b4e0-12a1d9ade969.html.

Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych Koordynatorowi – firmie Karlsbad Sp. z o.o. ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa. Dane osobowe są pobierane i przetwarzane przez Koordynatora wyłącznie w celu przesyłania drogą elektroniczną korespondencji, ofert, kuponów, informacji o produktach i promocjach oraz wszelkich innych działaniach marketingowych związanych z markami Stanley Black & Decker zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).